Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Den edle åttedelte veien - Del 2

Del 2 - Rett tanke. Å tenke er en medfødt egenskap. Denne egenskapen er en plattform hvor tankevirksomheten lever sitt liv. Noen ganger tenker vi bevisst på en ting, andre ganger dukker tanken bare opp. Evnen til å tenke er ett av våre viktigste redskaper, men er ikke bare nok med evnen. Tankene skal opptre på lag med moralen, fornuften, erfaringen og viljen til handling. Tanken er som et tveegget sverd. Det kan føre oss fremover i livet og sørge for at vi utvikler oss som kloke og gode mennesker. Dessverre ser vi hver dag eksempler på mennesker som velger å bruke sine tanker på det motsatte. Det er et paradoks at «tanken» som er vårt beste redskap også kan være det aller verste.

Gjestebud - Sammen rundt bordet

Lørdag 21. mai arrangerte Forum for tro- og livssyn i Kristiansand, gjestebud på Christianholms festning. Tanken med arrangementet er å være sammen rundt bordet, dele mat og snakke med hverandre på tvers av kulturer, tro og livssyn. Inngangsbilletten var å ta med en matrett og dessert. Spesielt invitert var biskop Stein Reinertsen fra Den Norske kirke som sa noen bevingede ord. Det var også flere vakre musikalske innslag.

Årets Sacra Art – Fredsmesse

20. Mai - Sotozen deltar selvsagt i år også på Sacra Art og fredsmessen. Messen ble holdt i Metodistkirken i Kristiansand, som var nesten full for anledningen. Kvelden ble åpnet av Liv Mørland, daglig leder for Forum for tros- og livssyn i Kristiansand. Sotozen ordenen bidro med to lovsanger, fremført av Eri, Myånin og broder Såzen. De fine bildene ble tatt av Dåkan.
Ellers var programmet for kvelden:

Tempelet holder stengt i dag, og vi gratulerer med dagen!

Forleden fikk jeg spørsmål om buddhister feirer 17. mai? Noen ganger er det litt vanskelig ikke å lekke adferd, men isteden svare seriøst på spørsmålet. Vi vet at det finnes kristne trossamfunn som hverken feirer 17. mai, bursdager eller bruker det norske flagget. Så til spørsmålet om buddhister markerer denne dagen. Jeg er ikke gitt noe mandat, verken av min egen orden eller de mange andre buddhister i Norge, men personlig er jeg av den oppfatning at alle som oppholder seg eller bor i Norge bør være med å feire grunnlovsdagen.

Tusen takk til 3000

Det er hyggelig at så mange liker siden vår. Innleggene på siden har gått fra å nå 250 personer til over 14.000. Facebook har vært det vi trenger for å nå ut til mange mennesker med felles interesse. Takket være dere som LIKER siden vår, innleggene eller bildene, har vi hatt mange og gode dialoger med mennesker både i Norge og i andre land.

Medlemstallet stiger og vi ser at det begynner å organiseres zen-grupper mange steder. Takket være våre medlemmer og tilskuddet fra staten som dette gir oss, har vi på eget forlag kunne publisere viktig litteratur. Flere utgivelser vil komme.

Den edle åttedelte veien – Del 1

I denne serien på åtte deler skal vi se nærmere på «Den edle åttedelte veien». I buddhas aller første tale (talen i Benares) forkynte han læren om Middelveien, Den edle åttedelte veien og De fire edle sannheter. Det var disse rene anskuelser som Siddhartha våknet til og ble en Buddha da han satt og mediterte under Bodhitreet i Magadha. Begrepet «Buddha» er synonymt med innsikt i disse anskuelser og er sannheter i dag som den gang. Buddha ble også kalt «Den velsignede» og velsignet er vi som får høre Buddhas ord og tar del i hans praksis. Vi har lett for å glemme at denne oppvåkningen var et resultat av det vi kaller innsiktsmeditasjon. Å lese Dharma (Buddhas ord) er en god ting. Samtidig skal vi huske at Buddha ikke våknet fordi han var flink til å lese, men fordi han hadde mestret å sitte i oppmerksomt nærvær.

Studenter ved den teologiske høyskolen

I dag var Såzen invitert til Ansgar teologiske høyskole i Kristiansand. Personlige erfaringer om buddhisme og buddhistisk praksis ble satt pris på som et supplement til den gode faglitteraturen. Studentene hadde mange spørsmål til både Buddhas lære, tradisjoner og til de mange begreper som finnes. Mange danner seg et bilde av munker og nonner gjennom litteratur, mediene og litt reisevirksomhet. Myter finnes det mange av og da kan det være godt å ha en munk eller nonne i forelesningssalen.

Konfirmert buddhistisk 30. april 2016. En stor dag for Thea – en historisk dag for buddhister i Norge.

Klokken 11.30 var alle samlet til vår første konfirmasjonsmesse i Den norske sotozen buddhistorden. Broder Dåshu åpnet med slag på klokken som henger fra taket i vårt lille tempel i Kristiansand. Festkledd for anledningen sitter konfirmanten, Thea, framfor alteret som er dekorert med lys og blomster. Rommet dufter av røkelse og er fylt med spenning og forventning. Buddhistpresten Såzen innleder messen med tilhørende liturgi som i dag blir brukt for aller første gang.
Se mange flere bilder på vår Facebook-side.

Hør intervjuet med Thea på NRK P1

I programserien «Mellom himmel og jord» blir Thea og Såzen intervjuet av Camilla Thingvold.
Journalisten er også til stede under den nest siste konfirmasjonsforberedelsen, hvor kveldens tema handlet om våre buddhistiske verdier.
https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord#t=1h7m10s (6 Fra døpefont til Buddhas alter)
Lørdag 30. april vil Thea være den aller første i Norge som står til buddhistisk konfirmasjon i vår zenbuddhistiske tradisjon. Denne begivenheten har fått stor oppmerksomhet gjennom Facebook, Tv og radio og vi har mottatt mange hyggelige kommentarer og gratulasjoner. Vi anbefaler med dette de mange andre buddhistiske tradisjonene i Norge om å legge til rette for buddhistisk konfirmasjon.

Vårt tempel i Buddha, Dharma, Sangha

Vi får en del henvendelser om hva som foregår i Bugakuji, som tempelet i Kristiansand heter. På grunn av størrelse er det hverken plass til så mange mennesker eller aktiviteter som vi ville hatt med et større sted. Utover våre tirsdagssamlinger med kveldsmesse, meditasjon og te, er det ikke uvanlig at folk tar en tur innom. I mange år har vi tatt imot studenter fra UIA eller universiteter og høyskoler andre steder i landet, som enten har buddhisme som en del av et religionsstudium eller som skal bli lærere. Det er heller ikke uvanlig å ha journalister på besøk eller mediestudenter som ønsker å filme som en del av en oppgave.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284