Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Feiring av Buddhas fødsel

Så flott at mange tok turen til vårt lille tempel for feiring av Buddhas fødsel. Nå må vi for alvor finne et nytt og større sted, slik at flere kan ta del i våre aktiviteter. Hyggelig med te og hjemmelaget kake etter messen. Ønsker alle en fortsatt god og fredfull april.

Spørsmål fra en journalist:

«Hva skiller Sotozen fra vanlig buddhisme?»

Vi må bare innse at det ikke er noen enkel oppgave å få oversikt over et stort og komplisert buddhistisk landskap. Vi kan starte med å være enige om at begrepet «vanlig buddhisme» ikke benyttes noe sted. Det er fordi at «vanlig buddhisme» da måtte sees i motsetning eller kontrast til «uvanlig buddhisme», som også er et uvanlig begrep. For å være litt morsom endrer vi spørsmålsstillingen til – Hva er forskjellen på Sotozen og det som til sammen utgjør tusenvis av buddhistiske kulturer, samfunn, ordner og grupperinger? Modig er den som vil prøve seg på en kort besvarelse. Noen tenker at «vanlig buddhisme» er det som vi ser mest av, noe som er avhengig av øye som ser.

Velkommen til - Møtested Sotozen

https://www.facebook.com/M%C3%B8tested-Sotozen-1023029991077266/?ref=notif¬if_t=page_admin

I utgangspunktet et forum for venner av Den norske sotozen buddhistorden, men vi inkluderer naturligvis alle som er interessert i zen og zenbuddhistisk praksis. Dersom du ikke er medlem, men ønsker og delta her, sender du oss bare en forespørsel. Innleggene på siden skal være med et vennlig sinn og i dialogens ånd. La oss unngå hensiktsløse diskusjoner eller stoff som er av liten interesse for oss eller Sotozen. Vi vil at siden skal være et hyggelig og uformelt møtested hvor tanker kan deles, spørsmål stilles og møter organiseres. Kanskje du ønsker du å be noen på et kafébesøk eller invitere til et sosialt arrangement.
Tusen takk til Kandå som har tatt initiativet til siden og gjort den tilgjengelig. Vel møtt!

«Stillhet» veien til fullkommen balanse

Ofte kan vi høre og lese fyndord som: «grip øyeblikket», «omfavn livet», «hegn om verdier», «se realiteten», «utnytt muligheter», «innse potensialet», «erkjenn sannheten».. og listen er lang. Disse ord og uttrykk er naturligvis viktige og helt på sin plass i mange og ulike sammenhenger. Felles for disse er at de først og fremst appellerer til den intellektuelle delen av hjernen vår, uavhengig av intellektuell kapasitet eller kognisjon. Dette foregår i en rasjonalitet plassert i vår venstre hjernehalvdel og handler ofte om hva vi skal gjøre. På motsatt side av artikulasjon, analyse og

Thea blir vår første konfirmant

Den 30. april vil Thea fra Kristiansand, bli den første som står til buddhistisk konfirmasjon i vår orden. Sannsynligvis er det også den første i sitt slag i Norge. Overgangsrite fra ungdom til nestenvoksen finner vi i de fleste kulturer, og tiden er nå inne for å imøtekomme medlemmers ønske om å bli konfirmert i Den norske sotozen buddhistorden. Ordet «konfirmasjon» er et godt innarbeidet begrep i vårt norske språk. Vi har lang tradisjon for konfirmasjon, både i kirken og i Humanetisk Forbund. Det er ingen konfirmasjonsplikt for våre ungdommer, men for de som ønsker det legger vi til rette for studier og praksis frem mot en konfirmasjonsmesse.

Sotozen orden og Buddhistforbundet

Vi får av og til spørsmål om hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Det er fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er et registrert trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme måte som Den katolske kirke ikke er et medlem av Den norske kirke. Hvorfor noen buddhistiske organisasjoner velger ikke å registreres som et eget trossamfunn kan ikke vi svare på.

Flere Sotozen-venner i 2016

På denne tiden av året har alle registrerte tros- og livssynssamfunn i Norge hendene fulle med årsmelding og regnskap. Medlemslister skal være i orden for den årlige søknaden om statstilskudd. I Sotozen orden arbeider samtlige på dugnad, og støtten vi mottar går uavkortet til våre prosjekter eller til byggefondet. Takket være ordenens medlemmer har vi pr. 1. januar 2016 en halv million på konto.
Et medlemskap hos oss er uforpliktende og helt gratis,

Å leve i en vanskelig tid

Fra tid til annen vil de aller fleste av oss oppleve tider som er vanskelige og spesielt utfordrende. Slik har det kanskje alltid vært til alle tider, og i alle kulturer. Ekstreme religiøse grupper i Syria, Irak og Somalia legger nå land øde og tvinger millioner av mennesker på flukt. Det virker som Buddha har rett, nok en gang, når han sier:

«Det er enkelt å gjøre det som er ondt og som bare skaper elendighet. Men virkelig vanskelig er det å gjøre det som er nyttig og godt».

Dharma – vi studerer for livet

Broder Dåshu i vårt tempel med samlingen Pali-kanon. Denne samlingen sammen med sanskrit-tekstene er det vi refererer til som Dharma – Buddhas lære. Hele Pali-kanon kan du lese her: http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/
Den kan også bestilles gjennom Wisdom Publications: http://www.wisdompubs.org/books/pali-canon
En av bøkene: Digha Nikaya er oversatt til norsk av Kåre A. Lie og utgitt på Buddhistforbundets forlag: http://buddhistforbundet.no/BF-egne-boker

Velkommen til zazen i Sandnes søndag 10. april

«Zazen» kalles meditasjonsformen i den japanske zenbuddhisttradisjonen, og betyr «Å sitte i oppmerksomt nærvær». Er en ukomplisert metode, men det krevers øvelse om den skal mestres. I motsetning til i Japan hvor vi har over 1600 templer og en lang rekke zen-sentere, har vi i Norge bare ett tempel, Bugakuji i Kristiansand. Å bli nødt til å bygge et tempel er selvsagt unødvendig, ett gulv og en sittepute er alt du trenger.

Å meditere sammen med noen av og til, er både hyggelig og en god støtte i vår praksis. Den norske sotozen buddhistorden har medlemmer i 17 av Norges fylker, og lokale initiativ som dette er viktig.
Det arbeides også med en gruppe i Haugesund. Vi sees i Sandes! Sitt for livet!

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284