Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

6. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 6. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Ansvar» og i dyp medfølelse sendes våre varme tanker til de som har mistet sine kjære i siste dagers knivdrap.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Slik som en mor er villig til å risikere livet for å beskytte sitt eneste barn, slik bør dere med et uendelig hjerterom, vise glede for alt som lever. Se at de som følger den edle forskrift, som er rene i sitt hjerte og ser tingene slik som de er. For de er fri fra alt begjær, og skal ikke lenger gjenfødes i denne verden.

Tre vers fra Dhammapada
Vers 94
«Den som har tøylet sine sanser som en kusk har temmet sine hester, som ikke lenger er hovmodig, grisk og har uhederlige hensikter, - se selv gudene hedrer et slikt menneske.»
Vers 105
«For et menneske som har temmet sitt sinn og som alltid ferdes med besindighet, har en seier som verken engler, guder eller demoner kan gjøre skam på.»
Vers 160
«Du er din egen frelser, for hvilken annen frelser finnes vel? For den som helt og fullt har temmet seg selv, har funnet en frelse som er vanskelig å få tak i.»
Vers 166

5. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 5. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Likeverd» og skal huske at Buddha var tydelig på at der ikke finnes noen forskjell på kvinner, menn, munker eller nonner. Dette praktiseres dessverre noe forskjellig i ulike buddhistiske kulturer eller tradisjoner. At alle mennesker er like mye verdt og har en buddha-natur betyr at det er et likeverd også mellom de som er flinke, innovative og produktive, og de som har en nedsatt funksjonsevne eller utviklingshemning, eller om vi bruker betegnelser om homofile eller heterofile.

Likeverd betyr ikke at vi er like eller skal behandles likt. Å være en Buddha er å «se» tingene akkurat slik som de er og ikke gjennom øyne som er farget av gitte ideer, preferanser eller ideologier.

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke la noe liv eller noe menneske være glemt, om de er sterke eller svake, høye, middels høye eller lave, tykke eller tynne. Om de kan sees eller ikke, bor nær oss eller langt i fra, om de lever eller om de venter på å fødes, måtte fred være i og med dem alle.»

Tre vers fra Dhammapada
Vers 20
«Om noen kan sitere om kun én tekst fra skriften, men lever etter Buddhas ord, har seiret over grådighet, hat og forvirring. Han vet at med et sinn som er fritt og ikke fester seg til noen ting, verken nå eller siden, får dele frukter av et ærverdig liv»
Vers 40
«Vit at vårt legeme er skjørt som ei krukke, styrk ditt sinn som en mur befester en by. Stå imot ondskapen med visdommens våpen. Hegn om din seier, ikke la deg tynge ved noe.»
Vers 158

4. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 4. dag.
Vi reflekter i dag omkring «Aktverdighet»

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke gjør noe som de forstandige vil kunne kritisere, men ha tanke for det som gir trygghet og glede. Måtte alle mennesker leve i harmoni og i lykksalighet.

Fire vers fra Dhammapada
Vers 217
«Den som er rettskaffen, vis og kjenner læren, han vet hva som er sant og holder rent i eget hus. En slik man blir elsket av alle.»
Vers 223
«Med kjærlighet overvinnes den vrede, som ondskap beseires med godgjørenhet.
Med gavmildhet overvinnes den gjerrige, slik som sannheten beseirer den løgnaktige.»
Vers 234
«Den vise vokter dine handlinger, han vokter sine ord som han vokter sine tanker. Se at den som kalles vis, i sannhet er herre over kropp og sinn.»
Vers 194
«Lykke er at en Buddha er født. Lykke er Dhamma, den sanne læres ord. Lykke er et harmonisk fellesskap. Lykke er et handlekraftig fellesskap.»

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen broder Kakudå

3. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 3. dag.
Vi reflekter i dag omkring «toleranse»

I Karaniyamettasutta sier Buddha:
«Ikke vær selvgod, men ydmyk, tilfreds og forsonlig. Ikke la plikter bli til byrde, men vær sparsommelig og vis måtehold. Med et sinn av fred og ro, ikke forlangende og grådig. Ikke skal noen forråde eller bedra en annen, ikke skal noen legges for hat. For ingen skal i sinne eller med ondt for øye, ønske en annen lidelse og smerte.»

Fire vers fra Dhammapada
Vers 5
«I denne verden vil ikke hat ta slutt av mere hat, men kun ved kjærlighet opphøre. For se at det i sannhet er en lov til evig tid.»
Vers 6
«Det finnes de som ikke forstår at de ved klammeri og strid vil gå til grunne. Men se at de som dette har forstått, de lever sine liv med ro».
Vers 8

«Men den som ikke lever for nytelser alene, som er herre over sine sanser, som ikke fråtser i mat, men er fylt med kraft og sterk i troen, han vil la seg bevege av det onde, som et vindpust rokker ved et mektig fjell».
Vers 20
«Om noen kan sitere om kun én tekst fra skriften, men lever etter Buddhas ord, har seiret over grådighet, hat og forvirring. Han vet at med et sinn som er fritt og ikke fester seg til noen ting, verken nå eller siden, får dele frukter av et ærverdig liv».

2. stilledag

Vi tenner lys og ofrer røkelse på denne 2. dag.

Vi reflekter i dag omkring «sinnsro» som Buddha taler om i: Karaniyamettasutta

Buddha sa:
«I hvert et våkent øyeblikk, om dere står eller går, sitter eller ligger, se i klarhet og bevar i dere denne sinnsro. For jeg sier dere, så edel er denne forskrift.»

Tre vers fra Dhammapada
Vers 33
Et flakkende og upålitelig sinn er vanskelig å styre, men som en pilmaker retter sin pil, retter den vise sitt sinn.
Vers 96
Det er ro i hans sinn, med ro taler han, og med ro handler han som i sannhet kjenner den hellige frelse. Han lar seg ikke rive med av livets gleder eller livets sorger.
Vers 102
Om noen skulle resitere hundre vers som alle er meningsløse, er ett eneste ord fra Dhamma bedre dersom det gir deg sinnsro.

Vi praktiserer zazen
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU
og leser zenmester Dogens tekst: Man zazen tilråde.

Alt vel!
Hilsen søster Anjun

Ønsker dere gode stilledager 1. – 8. desember

I Sotozen-tradisjonen er stilledagene en periode for refleksjon og meditasjon. Fra 1.-8. desember er det endringer i klosterrutinene. Disse dagene kalles rohatsu sesshin på japansk. Rohatsu betyr: den 8. dagen i den 12. månen og sesshin betyr: å få kontakt med sin egen bevissthet eller å være åndsnærværende. Det er en intensiv og slitsom periode og selv om det ikke snakkes under stilledagene er det kun stille i zazen-hallen. Dagene er preget av mye zazen, rituelle måltider, messer og forelesningene foregår i selve tempelrommet og ikke i klasserommet. Det fortelles at det var på denne 8. dagen at prins Sidharta våknet og ble en Buddha. Den strenge praksisen i klostrene disse dagene er et uttrykk for hvordan den kommende Buddha strevde for endelig å finne det han kalte: Anuttara-Samyak-Sambodhi: Det uforlignelige, medfølende og opplyste sinn.
For selv om folk flest her i Norge ikke praktiseres på samme vis sommunker og nonner i kloster, har vi det til felles at vi søker i oss selv for å forstå hvem vi er - vår egen buddha-natur.

1000 nye som liker oss i år

Vi har rom for 1.000 medlemmer, men med ca. 90.000 besøkende på hjemmesiden og 3.600 som liker oss på Facebook har vi i år opplevd en rekordøkning i antall registrerte medlemmer. Arbeidet for et zenbuddhistisk kloster i Norge er et møysommelig og tidkrevende arbeid og mange av dere har vært trofaste og tålmodige i flere år. Med så mange positive tilbakemeldinger og en flott sangha som arbeider på dugnad, er vi stadig nærmere en realistisk finansieringsplan. Så lenge staten opprettholder ordningen med tilskudd for ordenens medlemmer er dette en fantastisk mulighet for dere til å bidra til vår felles sak, helt gratis.
Så enkelt blir du medlem: http://www.sotozen.no/informasjon/bli-medlem/
Er du medlem av Dnk finner du en elektronisk utmeldingsblankett her:
http://www.utmelding.no/wp-content/uploads/2014/09/utmelding_dnk_bm.pdf
Vi satser på mer enn en dobling av medlemstallet i jubileumsåret 2017. Velkommen som Sotozen-venn.

Velkommen-hjem-party 3. desember kl 17

Torsdag 1. desember lander søster Anjun på Kjevik flyplass i Kristiansand. Lørdag 3. desember arrangerer vi en velkommen-hjem-fest for søster Anjun. Elena stiller sitt hus til disposisjon i Fiskåveien 10b i Vågsbygd vest for Kristiansand sentrum. Ta med noe å drikke og spise for 2 personer til et felles bord. Send en beskjed til Elena senest torsdag formiddag om du kommer - mob: 97529776. Vel møtt!

Hjertelig takk

Vi vil bare si en hjertens takk til alle dere som har donert til utstyr som søster Anjun trenger i sin kommende prestetjeneste. Dere har sendt inn nesten 5000 kroner som er mer enn nok. I følge dagens bokføringsbilag fra banken takker vi Trond, Aleksander, Thomas, Dorthe, Leif Edvind, Nina, Elena og Bente. Om det skulle være flere donasjoner vi ikke har registrert i dag, så takker vi dere også. Jeg er sikker på at dere alle sammen vil få en personlig hilsen av søster Anjun når hun er tilbake 1. desember. Utstyret er nå bestilt fra Japan og det kommer til å bli satt svært stor pris på. Tusen takk. Alt vel!

Dialogkveld i Kristiansand Folkebibliotek.

Onsdag 16. november inviterte Forum for tro og livssyn i Kristiansand til dialogkveld.
To prester. To kulturer. To Religioner
Den første timen skal vi høre prestene snakke omkring 4 ulike temaer. Hvert tema varer ca. 13.-15. minutter. Etterpå svarer de gjerne på spørsmål fra salen.
Temaene var:
1. Veien til egen tro 2. Øyeblikk som førte til konvertering 3. Livet i den nye religionen 4. Likheter/ulikheter. Hva samler dere? Hva splitter dere
Den ene er født i Yokohama i Japan og heter Nobukazu Imazu. Der vokste han opp i en kultur preget av 1600 år med buddhisme og shintoismen som er langt eldre. I 1991 kom han for første gang til Norge, da som turist. I 1998 kom han tilbake for å studere teologi ved menighetsfakultetet. Han arbeider i dag som prest Den norske kirke i Bergen.

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284