Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Prosjekter

Et zenbuddhistisk kloster i Norge

Fondet

 

sotozen venn 1Bli en Sotozen-venn
Ønsker du å støtte oss med et medlemskap er det helt gratis. Organisasjonen mottar et årlig tilskudd fra staten for hvert registrerte medlem. Så lite skal det til for å bidra med mye. Innmeldingsblanketten.pdf  Bli medlem Du kan lese om flere måter å støtte oss på HER.

 

 

 

Zenmeditasjon i BergenSotozen Meditasjonsgrupper
I tillegg til vårt lille tempel i Kristiansand har vi en gruppe i Mandal, Bergen og Sandefjord. Andre steder som Oslo og Harstad vil det komme etter hvert. En slik gruppe kan med fordel opprettes på Facebook som for eksempel: Zenmeditasjon Kristiansand, Zenmeditasjon Bergen. Slike grupper vil kunne organisere zen-interesserte i sitt område uten å gå gjennom ordenskontoret i Kristiansand.

Uforpliktende
Både fb-gruppen og meditasjonsgruppen er uforpliktende. Det kreves ingen spesiell kompetanse for å etablere en gruppe. Når en gruppe ønsker det kommer munker og nonner på besøk og er til felles glede og inspirasjon. Lurer du på om det er noen der du bor som kunne tenkes å samles i en zen-gruppe er det bare å ta kontakt med oss.

 

IMG 1105Buddhistisk Lovsang
Kollegiets munker og nonner av Den norske sotozen buddhist orden er i gang med prosjektet «Buddhistisk Lovsang». Også dette er det aller første i sitt slag i Norge. Vi ønsker å presentere en rekke spesielt utvalgte lovsanger, som brukes til hverdags, høymesser, vigsel, barnedåp, begravelser osv. Tekstene er oversatt til norsk, og sammen med pianist Vidar Bø, skal tekstene gis et musikalsk preg. Det er viktig at våre zenbuddhistiske lovsanger får en språkform som formidler sangens øyemed, sammen med en tonedrakt som reflekterer både verdighet og høytidelighet. I tillegg håper vi å kunne ivareta noe av de karakteristiske elementene vi finner i vår ordens liturgiske tradisjon. Vi håper å kunne ferdigstille prosjektet med en Cd-utgivelse sommeren 1014.

IMG 1046Søknad om støtte
Vi er i gang med å søke støtte til dette prosjektet som er budsjettert til ca. 60.000 kroner. Skulle du ønske å støtte oss med et beløp er vi svært glade for det. Du kan overføre ditt beløp til Sotozen Orden kontonr.: 3000 15 58311 og merke beløpet: Lovsang.

 

Skriftenes forening
Congressio Scriptorum er en gruppe medlemmer, med gode språkkunnskaper, som arbeider med oversettelser av de hellige buddhistiske tekster til Norsk.

Dhp boxEt større prosjekt med oversettelse av Dhammapada er godt i gang. Dhammapada - betyr sannhetens ord eller den sanne vei og er en samling av Shakyamuni Buddhas ord. Boken på 423 vers er en av de mest sentrale deler av den buddhistiske kanon. Versene finnes riktignok i en norsk oversettelse. I denne boken vil vi i tillegg til ny oversettelse av versene presentere en lignelse sammen med kommentarer til hvert av versene. Dette du som leser langt bedre innsikt i Buddhas liv, og en dypere forståelse for hans usedvanlige virke gjennom 45 år. Buddhas ord er naturligvis sentralt i seg selv, men hans ord sett i sammenheng med hvem han møtte og hvem han talte til, og stedene der hans virksomhet fant sted, er en viktig del av vår buddhistiske arv. Vi har et ønske om å få hele oversettelsen ferdig i løpet av 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284