Den Norske Sotozen Buddhistorden

Innmeldingsblankett

Please let us know your name.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your email address.
Invalid Input
Jeg sender bekreftelse på utmelding fra tros- eller livssynssamfunnet jeg sist tilhørte per e-post til kontoret@sotozen.no
Undertegnede ønskes med dette innmeldt i Den Norske Sotozen Buddhist Orden.
Organisasjonsnummer.: 984 361 270

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284