Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Siste uke i 2017

Så var det siste kvelden for i år. Til torsdag 14. desember blir det årets siste zazen i Lund Yogasenter. I kveld ble det holdt innvielse i vårt lille tempel og Christian, som fyller 50 år i dag, mottok Dharma-navnet Teigetsu. På de 15 årene vi har hatt vårt virke i Norge har 63 personer blitt innviet og mottatt et Dharma-navn, 5 munker og 2 nonner har blitt ordinert, 20 par har blitt ekteviet, 8 barn velsignet og en ungdom har stått til konfirmasjon. Vi takker alle som har gjort vårt virke mulig enten med et medlemskap eller bidratt med støtte på annet vis. Vi ser frem til årene som kommer og et større tempel som kan huse våre ulike aktiviteter.
Det koster ingenting å støtte oss med et medlemskap og du gir et viktig bidrar til vårt zenbuddhistiske fellesskap.
http://www.sotozen.no/bli-medlem
Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid og måtte denne mørke tiden av året bring av lys og varme. Alt vel!

Takk for 15 fine år!

I går kveld var vi samlet i Kristiansand for å markere at Sotozen orden har vært i Norge i 15 år. Nydelige mennesker fra nært og fjernt hadde, til tross for julebord- og førjulsstrid, tatt turen og tatt med mat for et felles måltid. 8. desember markerer slutten på stilledagene og er dagen da Siddhartha Gotama ble den historiske Buddha. 10 desember fungerte like fint og kvelden startet med en kort lysmesse til minne om Gotamas opplysning. Etter høyoffer ble Hjertetalen resitert og lovsangen «O hellig er din visdoms lys». Mens vi spiste og koste oss ble det vist «lysbilder» over historien om hvordan ordenen i Norge ble til, det som har skjedd og hva som er gjort i løpet av disse 15 årene. Broder Dåshu, som er den første munken ordinert på norsk jord, hadde konferert med kollegiet som besluttet å bruke anledningen til en liten overraskelse. Såzen som har vært munk og i aktiv tjeneste i 20 år ble tildelt tittelen «eldstebroder». Som bevis på ble tittelen med et bilde av en gammel, skallet mann med rullator festet til kragen. 

Sotozen i Vest!

Chirin som leder Sandnes og Stavanger Zen Senter inviterte oss til å snakke om zen og zazen som metode. En flott gjeng samlet i tre timer på Varatun Gård i Sandes. Det er flott og se at slike initiativ til å skape en zazen-gruppe gir resultater. Stadig flere finner veien til zen-praksis hvor vi kan sitte sammen i oppmerksomt nærvær og dele både stillhet og tanker med hverandre. Søster Anjun og meg selv takker for hyggelig samvær og håper vi snart sees igjen.

Se flere bilder på Fb.

Dialogarbeidet de neste ti årene

Fredag 18. november tok broder Kandå og undertegnede turen til Grosås senter i anledning omorganisering av Forum for tro og livssyn i Kristiansand. Vi to representerer styret og ledergruppen i forumet. På et ekstraordinært årsmøte ble nye vedtekter godkjent og ny styreleder Imam Akmal Ali valgt.
Jeg var spurt av forumets daglig leder om å innlede til temaet: Nøytralitet og tilhørighet, og hvor spørsmålet lyder: Bør vi bruke «nøytrale» lokaler, symboler ol. i våre åpne arrangementer? Eller kan vi ved å benytte hverandres egnede lokaler også på den måten vise at vi tolererer, respekterer og gir rom for et mangfold og hverandres / andres ståsted?
Kjære dialogvenner. På min arbeidsplass KKG er Norskfaget i år et såkalt felles satsningsområde, og med mine 24 år i skolen vil denne lille innledningen vil bære preg av det. 

Velkommen til jubileumsmarkering!

Det inviteres vi gjestebud søndag 10. desember fra kl. 14-17. En markering at Sotozen orden er 15 år i Norge. Dette vil finne sted i personalrommet på Kristiansand Katedralskole Gimle. Ved påmelding send en sms til 90 858 838. Inngangsbilletten er at vi alle tar med mat eller kaker som vi ønsker å spise selv og nok til å dele med hverandre. Dere som har reist langt eller har hatt travle dager slipper inn uten medbragt. Vi besørger mineralvann, te og kaffe. Alminnelig antrekk. Vi har denne gang, som for fem år siden, vært heldige å kunne invitere Levi Geir Eidhamar til å si noen kloke ord. Eidhamar er teolog og dosent ved Universitetet i Agder - Institutt for religion, filosofi og historie.
Vi gleder oss. Velkommen!

Kvelds-zazen

Vi har plass til flere torsdagskveldene fra 19.30 – 20.30 på Lund Yoga Senter i Kristiansand. Skal vi opprettholde tilbudet i Yogastudiet trenger vi flere som støtter prosjekter og kan donere ca. 50 kroner kvelden. Vi snakket i kveld om at det kunne være hyggelig med en zazen-og-te-kveld en kveld per måned hvor vi kan bli bedre kjent med hverandre. https://www.facebook.com/lundyogastudio/
Vi ønsker dere en god helg. Ps. Husk at en god og enkel måte å støtte våre prosjekter på er å registrere deg som medlem: http://www.sotozen.no/bli-medlem

Ti år med dialogarbeid

Lørdag 21. oktober feiret Forum for tro og livssyn i Kristiansand seg selv med et seminar og en middag. Se flere bilder på vår Fb-side.

Seminaret med tema «Et livssynsåpent samfunn» ble avholdt i Kristiansand folkebibliotek fra kl. 13.00-16.00. Styreleder for FTL Anett Andersen ønsket velkommen og ledet videre av Hans Christian Vadseth. FTLs historie ble fortalt ved daglig leder Liv Mørland. Innlegg av Anne Sender, spesialrådgiver i Samarbeidsrådet for tro og livssyn og Shoaib Sultan, rådgiver med fokus på ekstremisme, Antirastistisk senter. Samtale fra scenen ledet av Vadseth. Deltakere: Freddy Berg (Domprost, Den norske kirke) Terje Næss, leder i kulturstyret i kommunen, Ingrid Elisabeth Smith (Humanetisk Forbund), Anne Sender og Shoaib Sultan. Vi fikk et musikkinnslag på nydelig Hang-drum ved Geir Strandenæs Larsen.

En viktig begivenhet var signering av Felleserklæring. Ledergruppen i FTL har i lengere tid utformet en erklæring som er den første av sitt slag i landet. I tillegg til styreleder og daglig leder ble felleserklæringen signert av 12 medlemsorganisasjoner: En buddhistisk, en humanetisk, tre muslimske og sju kristne. Ledere fra disse har signert følgende erklæring:

FELLESERKLÆRINGEN

Mini Sesshin i Haugesund Zen Senter

7. og 8. oktober inviterte Kåei til en helg med sesshin (zen-retreat) og introduksjon for nye medlemmer. Alle 9 bildene finner du på Facebook. En flott gjeng var samlet for zazen og studie av zenmester Dogens (1200-1253) zazen-tekst (Fukan zazengi). Vi snakket også om begrepet «Ji» «Medlidenhet» i zenbuddhistisk kontekst. Elevene ble utfordret i japansk kalligrafi. Lørdagen avsluttet med innvielse av to herrer som mottok buddhistnavnet Seizan og Etsudå. Om kvelden var vi samlet hjemme hos Kåei hvor vår egen mesterkokk Taii hadde laget et aldeles utsøkt måltid. Takk til Seimån som tok bilde av det. Ellers er bildene av vår eminente fotograf Kåei. Etter sesshin på søndag var nye interesserte invitert til en tre-timers introduksjon av vår orden og vår zazen-praksis. Jeg takker for en riktig god og inspirerende helg sammen med dere og ser frem til neste anledning. Alt vel.

Munker og nonner fra hele Europa

I fire dager 29. – 2. oktober har vi vært samlet for praksis, studier og for fellesskap i La Gendronniere kloster 2 ½ time fra Paris. I tillegg til morgen-zazen og messe hadde vi fordypning i deler av vår sotoiske liturgi, med sjefen vår i Europa, nonnen og zenmester Sasaki. Vi hadde også en flott forelesning av zenmester Takahashi (abbed ved ved Chigenji kloster i Japan) om verdiene knyttet til vår monastiske praksis, enten vi er munker og nonner eller legfolk i Dharma. Det samtales også om veien fremover for vår Orden i Europa. I dag er det kun ved våre klostre i Japan at vi får godkjent studier og praksis, men det arbeides med planer for at ett av klostrene i Nord-Amerika og i Europa kan få slik status.

For hva er Zazen?

Zazen betyr sittende meditasjon og ved å sitte rolig i riktig sittestilling og retter oppmerksomheten mot det som er, her og nå, øyeblikk for øyeblikk, gradvis stilner tanketrafikken og roer sinnet. Jeg elsker å sitte slik på mine turer i naturen.
Vi er etter hvert mange som arbeider for og ser frem til etablering av et sotozen-kloster i Norge og som skal drives med høy kompetanse av ordenens munker og nonner i Kristiansand. Jeg oppfordrer alle som er interessert ved å støtte ordenen med et medlemskap som er helt gratis. http://www.sotozen.no/bli-medlem
Anbefaler også videoen som viser innføring i zazen ved zenmester Såzen: https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Ønsker dere alle glede og fred.Vennlig hilsen Chirin – Sandnes /Stavanger Zen Senter https://www.facebook.com/sandneszen/

Side 1 av 26

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284