Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

Vi ønsker å leie eller kjøpe

Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å leie eller kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom til forsamling og meditasjon, kjøkken samt boenhet for munker og nonner. Alle tips tas imot med takk. Kontakt vårt kontor på e-post:…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

For de som tenker på å bli munk eller nonne

Zenmester Eihei Dogen (1200-1253) skriver i Zuimonki - kapittel 3 del 2:
En nonne spurte zenmester Dogen: «Også helt alminnelige kvinner studerer jo buddhismen. Er det noen grunn til at en nonne, på tross av noe få menneskelige laster er uskikket til slike studier?» Dogen svarte: «Du tar feil. For selv om helt alminnelige kvinner kan studere buddhismen og bli opplyste, de som har forlatt det sekulære livet og blitt nonner vil ikke fatte Buddhas vei med mindre de utviser rett besluttsomhet. Det er ikke slik at buddhismen skiller mellom mennesker, men at mennesker ikke går Buddhas vei. Munker og legfolk har som regel ulik tilnærming. En legmann som har en munks tilnærming kan frigjør seg fra alle illusjoner, men en munk som ikke tar sin praksis på alvor bare forverrer sin situasjon. Disse to tilnærmingene til Buddhas vei er ulike. Det er ikke det «å gjøre» det som er vanskelig, men det å gjøre det «ordentlig».

Begrepet bønn i ulike religioner

Forum for tro- og livssyn i Kristiansand arrangerte dialogkveld. Filmen «BØNN» regissert av Lars Petter Gallefoss ble etterfulgt av et panel hvor ulike religiøse ledere snakket om betydningen tro i sin tradisjon.

God kveld alle sammen. Som buddhistprest er jeg spurt om å si noen ord om bønn.
Aller først er det viktig for meg å presisere at buddhismen ikke er en homogen gruppe mennesker som forholder seg til de mange ting på ett og samme vis. Buddhismen består av mange retninger, mange tradisjoner og der til et mangfold av kulturer, språk, skikk og bruk.
Innenfor buddhismen finner vi altså et stort spekter - fra enkle pragmatiske tilnærminger til de esoteriske, svært åndelige, spirituelle og dypt religiøse. Bønn kommer til uttrykk på mange ulike vis i buddhistiske praksis. Felles for alle buddhistkulturer er at vi samler våre hender og bøyer vårt hode. Noen ganger legger vi sågar pannen mot gulvet.

Buddhas bortgang

Fra morsdag og feiring av livets begynnelse til Buddhas bortgang og livets slutt. I kveld var vi samlet til «Vår frelsers messe» og lovsang som er en årlig markering av Buddhas død.
Buddha sier det er vanskelig å fødes som menneske.. Det er sikkert sant, men det er neimen ikke alltid så enkelt «å leve» som menneske heller. Når vi buddhister minnes Buddhas eller andres død, uten familietilknytning eller i nær relasjon, så er det med tanker om livet. Når livet reflekteres over ser vi at det er både skjørt og robust, lettvint og strevsomt, gledelig og sørgelig, kortvarig og langt. Middelveien er å være glad når vi har noe å glede oss over og sorgfull når vi opplever fortvilelse. Ingen kan bare leve i gleden eller i sorgen. Så lever og dør vi ikke bare for oss selv. Buddhistisk altruisme er menneskets grenseløse

Gratulerer med dagen alle mødre

Mor, mamma eller moder er ikke bare knyttet til kvinnen som bar oss fram og fødte oss, men også et symbol på alt som gir liv. Uttrykket «Moder jord», som er en del av vår dagligtale, er det vi kaller en personifisering av naturen som noe livgivende, nestekjærlig og oppofrende. Ordet «natur» kommer fra det latinske ordet «natura» og betyr «fødsel» og «in natura» betyr «i naturlig tilstand». I Buddhas lære er det denne «naturlige tilstand» eller «buddha-naturen» som vi søker å erkjenne eller våkne til. Buddhas mor Mahamaya, som gikk bort bare få dager etter å ha født sitt eneste barn, bør så vist minnes på morsdagen. Kvinnen og moderrollen er sentral i buddhismen. Vi husker Buddhas tante Mahapajapati som både var hans fostermor og kvinnen vi kan takke for nonnenes plass i vår buddhistiske fellesskap.

Kjære venner i Dharma

Det går bokstavelig talt mot lysere tider. Vi har aldri før fått så mange nye medlemmer i løpet av årets første måned som i år. Det betyr at stadig flere finner arbeidet vårt viktig og planene for et kloster i Norge spennende. 3793 personer følger oss på Facebook, velkommen skal dere være. I neste uke samles styre til årsmøte i ordenen og stiftelsen hvor bl.a. regnskapstallene er svært positive. Dette er takket være våre medlemmer som statens gir oss et verdifullt tilskudd for, støtteavtalen som mange er med på og fordi alle som sitter i styre og stell arbeider uten honorar. Vi håper at vi ganske snart kan kjøpe en eiendom som kan utvikles og passe vårt formål og vår praksis.
Vi gleder oss over stadig lysere tider. http://www.sotozen.no/bli-medlem

Sesshin i Haugesund zen-senter

I helgen var jeg invitert til Sesshin (retreat) i Haugesund. Zen-senteret har holdt på i ca. ett år og tilbyr ukentlige sittinger og en studiegruppe under ledelse av Kåei Pettersen. Sesshin betyr bokstavelig talt «å berøre hjertet eller bevisstheten». Sakt på en annen måte dreier det seg om å samle seg om bevisstheten. Om det er en eller flere dager kan en Sesshin oppleves som vidunderlig, berikende, smertefull og krevende på samme tid. Det er som regel mange intense sittinger (Zazen), foredrag, arbeidsoppgaver, resitasjon av sutra eller tekst, rituelle måltider etc. Denne gangen var det Hjerte Sutra som ble introdusert. Et annet tema denne gangen var begrepet «Mu Ichi Motsu» som direkte oversatt leses «ikke en eneste ting». Det betyr ikke at vi ikke finnes noe eller at vi ikke skal eie noe, men at vi ikke skal la oss eie av noe og at i alle møter må det finnes separasjon. Med andre ord å kunne gi slipp på og ikke klamre eller ha usunne bindinger til noe eller noen.

God helg!

Vi har i mange år tatt imot studenter både fra UiA og Mediehøgskolen Gimlekollen som gjør oppgaver i feltet. I kveld var det journalistikkstudent Sondre som filmet og intervjuet oss om ordenens virke og vårt behov for å kjøpe en eiendom som passer vårt formål. Vi gleder oss til resultatet i slutten av neste uke. Måtte alle få en riktig fin vinterhelg!

 

Velkommen til zenmeditasjon i 2018.

Tirsdager er det kveldsmesse, zazen og te i vårt lille tempel i Vågsbygdveien 81 i Kristiansand fra kl. 20- 21.30. Torsdager, også i Kristiansand, er det Zazen i Lund Yoga Studio fra kl. 19-20.30, Nye Teglverksvei 7a. Alle er velkomne.
Har du ikke praktisert zazen tidligere kan du få en innføring her:
https://www.youtube.com/watch?v=nzbIIJGWueU

Vi trenger flere medlemmer for å realisere våre planer for et kloster i regionen. Medlemskapet er helt gratis.
http://www.sotozen.no/bli-medlem

Nyttårshilsen fra Japan

Den første dagen i året er det tradisjon for at abbeden eller abbedissen ved et av våre klostre gjør en nyttårskalligrafi. Min ordensfar Koshu Itabashi (92) erkebiskop og abbed ved Gotanjoji kloster i Japan, gjorde nettopp denne kalligrafien med en «voksen» pensel. Påskriften lyder «Mu ichi motsu» og betyr «ingenting å binde seg til» med andre ord å være fri fra alle jordiske bindinger og akseptere tingene (livet) slik det er. Dette betyr ikke at vi er likegyldige snarere tvert om, at vi gjennom vår praksis skal erkjenne at alt er forgjengelig og at livet må gå sin gang. En oppfordring til oss alle sammen om å gjøre vårt beste her og nå uten å bekymre oss for hva som måtte komme.
Godt nytt år! Se flere bilder på Facebook!

Side 1 av 27

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284