Den Norske Sotozen Buddhistorden

 • Banner 23
 • Lysbilde01
 • Banner 01
 • Banner 02a
 • Banner 02b
 • Banner 03
 • Banner 04
 • Banner 05
 • Banner 06
 • Banner 07
 • Banner 08
 • Banner 10
 • Banner 11
 • Banner 12
 • Banner 13
 • Banner 14
 • Banner 15
 • Banner 16
 • Banner 17
 • Banner 18
 • Banner 19
 • Banner 20
 • Banner 21
 • Banner 22

På jakt etter passende eiendom

Sotozenordenen vokser stadig og med gode medlemstall og verdifullt dugnadsarbeid er vi på jakt etter en eiendom vi kan utvikle til vårt formål. Da vi for lenge siden har vokst ut av våre nåværende lokaler ønsker vi å kjøpe en eiendom i Kristiansandsregionen. Vi har behov for rom…

Det er mange som lurer på…

…hvorfor vi ikke er tilsluttet Buddhistforbundet. Svaret er enkelt; fordi Den norske sotozen buddhistorden er et eget og uavhengig trossamfunn, som administreres av vårt eget ordenskontor. Buddhistforbundet er også et trossamfunn. Sotozenordenen er ikke et medlem der, på samme…

Lysmessen 11. desember

I kveld var vi samlet for sist gang dette året med lysmessen som er til minne om da Siddharta våknet og ble en Buddha. Med høyoffer, røkelse, skriftresitasjon og lovsang håper vi blant mange gode ting å kunne invitere til Lysmesse i større og velegnede tempellokaliteter i 2019.
Vi takker for en hyggelig kveld. Se flere bilder på Facebook.

Stilledagene 1.-8. desember

Da ønsker vi dere noen rolige desemberdager. I vår sotoiske tradisjon har samtlige klostre en åtte-dagers retreat (rohatsu sesshin) som avsluttes med lysmessen til minne om da Siddharta ble Buddha. På denne første dagen er broder Kandå offisient og med dyp prostrasjon kan vi reflektere over hva vi bør gjøre og hvorfor vi bør praktisere zazen:

Dhammapada vers 183
«Unngå å gjøre det som er ondt,
bestreb deg på det som er av det gode og foredle ditt sinn.»
Dhammapada vers 33
«Et flakkende og upålitelig sin er vanskelig å styre,
men som en pilmaker retter sin pil, retter den vise sitt sinn.»

Hilsen fra Bugaku Zentempel i Kristiansand

Helbredelse og buddhisme

Vi får iblant spørsmål om helbredelse eller (healing) i buddhismen. Buddhistisk tradisjon og praksis er en blomst med mange kronblader som overlapper hverandre. Buddha sa: «Den som tjener de syke tjener også meg», på den måten har vi et ansvar og en plikt til å bidra til at våre medmennesker blir friske. Går vi inn i liturgien finner vi ulike sutra og mantra som tydelig har som formål å bidra til menneskers helse, sågar sies det at disse om korrekt utført har styrke til å helbrede, forhindre ulykke eller balansere steder som er preget av åndelig uro.
Når det er sagt er ikke «helbredelse gjennom bønn og ritualer» noe som undervises som eget fag eller delstudium ved våre klostre eller ved ordenens universitet - Komazawa Buddhist University.

De velsignede frukter

Sammen med fersken og sitron er granateple omtalt i buddhismen som «De tre velsignede frukter». Det sies at disse er symbolet på essensen av den kraft som kommer oss til nytte. Et kjent buddhistisk sagn er fortellingen om demonkvinnen Hariti som slukte barn. Buddha kurerte hennes demoniske vesen ved å gi henne granateple, noe som gjorde henne til en helgen og barnas høye beskytter. I japansk buddhisme blir hun ofte påkalt i bønn av infertile kvinner. I kinesisk buddhisme er et modent, åpnet granateple et symbol som benyttes i forbindelse med bryllupspresanger.

Årets seminar på AFH

60 studenter ved Agder Folkehøyskole hadde seminar om Buddhisme lørdag 10. november. I tre timer doserte eldstebroder Såzen sammen med broder Kandå om Buddhas liv og levne, klosterlivet, forskjeller og ulikheter buddhistkulturer imellom. Ellers ble det som alltid anledning til å avlive en del myter og svare på gode spørsmål. Det finnes fremdeles mange som ikke vet hvordan man blir munk eller nonne, eller hva disse egentlig gjør i klostrene eller templene de bor og tjenestegjør i. Vi takker flotte ungdommer for et hyggelig møte.

Å se vår sanne natur

Kjernen i vår buddhistiske praksis er å våkne til en erkjennelse av hva og hvem vi er. Gjennom zen-meditasjon (zazen) betrakter vi både oss selv og det som vi definerer utenfor oss selv. Mindre eller større glimt av denne selvinnsiken eller oppvåkningen kalles «Kensho» i den japanske tradisjonen. Ken betyr «å se» mens Sho er «vår gen natur eller hvem vi er». Ved å sitte korrekt faller kropp og sinn til ro. Når vi faller til ro, uten ideer, forhåpninger eller forventninger kommer vår sanne eller opprinnelige natur til syne.
Hvert eneste år når butikkene fylles med høytidspynt tenker jeg spesielt på snøkulene. Så lenge du rister på kulen fylles den med snø og landskapet fremstår tåkete og uklart. Setter du den ned faller snøen gradvis ned og landskapet kommer til syne i all sin tydelighet og vi ser tingene slik de er.
For når forvirring opphører finner roen fram, når roen er til stede finner visdom fram, når visdom er til stede vil virkeligheten synliggjøre.
Måtte alle sitte med ro og i fred og for livet.

Buddhistisk innvielse

I kveld var vi samlet for innvielse av Anette som mottok sitt Dharma-navn.
Tidligere i dag underviste jeg en Vg3-klasse i buddhisme og jeg fikk spørsmål om hvorfor folk blir buddhister. Det er ikke så godt å svare på uten å spørre de som faktisk konverterer, men jeg tror vi kan få mange og ulike svar på det spørsmålet. Det viktigste er kanskje at mennesker har frihet til å velge sin egen tro og at de får lov til å tro på sin egen måte. Når noen velger å bli buddhist så må vi anta at de ønsker å ta del i et buddhistisk fellesskap og fordype seg i Buddhas lære. Det går godt an å være en del av vårt fellesskap uten å måtte innvies eller delta i spesielle studier. Takk til alle som deltok i kveldens seremoni. Alt vel!
Se flere bilder på vår Facebook-side.

Meningen med livet? - Hva gir livet mening?

Forum for Tro- og livssyn i Kristiansand arrangerte dialogkveld i Kristiansand bibliotek.
I panelet satt:
Såzen Larsen, Den norske sotozen buddhistorden
Harald Eikeland, Frikirken
Tone Møller, Human-Etisk forbund
Yasir Fawzi, Imam Ahmadiyya Muslim Jamaat
Ledet av Hildegunn MT Schuff, Høgskolelektor/stipendiat i psykologi og interkulturelle studier.

Såzens innlegg
God kveld. Kveldens to spørsmålene skal jeg prøve å besvare, først gjennom buddhismen, altså Buddhas lære perspektivet, dernest gjennom zen-buddhistisk tenkning. Buddha starter sin 45 år lange undervisningskarriere med å konstatere at livet er en lidelse. Med det refererer han til alderdom, sykdom og til sist død. Han sier en plass at det er vanskelig å fødes som menneske og enda vanskeligere å bli en opplyst.

Sesshin i Haugesund Zen-Senter

I helgen var det klart for ny sesshin (zen-retreat) i Haugesund. Sammen med Kåei som leder senteret ble det først en introduksjon for nye medlemmer og interesserte, dernest for sesshin-påmeldte intensive timer med zazen, dharmaprat, Ooryoki, kalligrafi og sosialt samvær. Johan ble innviet og mottok sitt dharmanavn. Rinmei hadde tatt turen fra vårt tempel i Kristiansand sammen med Chirin som leder Zen-Senteret i Sandnes og Stavanger. En avtale mellom Sotozen Orden og Haugesund Zen-Senter ble signert. Den profesjonelle kokken Taii for fantastisk mat. Ellers var det deltakere med opprinnelsesland som Russland, Tyskland, England og Portugal. Takk for et godt arrangement, gode venner og for god zazen.
Se flere bilder på vår Facebook-side.

Bodhidharma-messe

I oktober, vanligvis den 5. dagen holdes messe for den 28. patriarken Bodhidharma. Han var en munk født omkring 440 i Kanchipuram, en by i Tamil Nadu i India. Han innførte Chan (Zen) i Kina og kalles den første zen-patriark i vår antesessorale linje. Han mediterte sittende med nesen mot veggen, en praksis videreført av kinesiske og japanske munker gjennom 56 patriarker, hvorav den siste er vårt tempels ordensfar Itabashi Zenji. Rune Ødegaard har oversatt og utgitt fire av Bodhidharmas taler til norsk: Praksisbeskrivelsen: To innganger, Kretsløpstalen, Oppvåkningstalen og Gjennombruddstalen.
Som avslutning på kveldens messe sang vi lovsangen: I zen-mester Bodhidharmas minne. Dernest var det naturlig nok zen-meditasjon. Se flere bilder på vår Facwbook-side.

Side 1 av 32

Telefon Ordenskontoret: 38 62 60 38 • Mobil: 908 58 838 • Postboks 794 - 4666 Kristiansand • Org.nr. 987 918 284